Title: Silver teapot set
Student Name: Anastasia Kuznetsova
Medium: Pencil on paper
Year: 2015
Title: Lilies
Student Name: Desmond Chung
Medium: Pencil on paper
Year: 2014
Title: Skull
Student Name: Selina He
Medium: Pencil on paper
Year: 2013
Title: Nude
Student Name: Helen Shih
Medium: Ink and charcoal on paper
Year: 2014
Title: Death of The Princess Ego
Student Name: Ling Ling
Medium: Pencil on paper
Size: 40cm x 30cm
Year: 2016
Title: Still Life
Student Name: Selina He
Medium: Pencil on paper
Size: 40cm x 30cm
Year: 2014
Title: Still Life
Student Name: Desmond Chung
Medium: Pencil on paper
Year: 2013
Title: Self Portrait
Student Name: Dianna Rice
Medium: Pencil on paper
Year: 2013
Title: Still Life
Student Name: Sarah Penfold
Medium: Pencil on paper
Year: 2013
Title: A view by the window
Student Name: Dianna Rice
Medium: Pencil on paper
Year: 2013
Title: Self Portrait
Student Name: Mohammed Suqlain
Medium: Pencil on paper
Year: 2013
Title: Portrait Study
Student Name: Fiona
Medium: Pencil on paper
Year: 2012
Title: Watermelon
Student Name: Aki Ishido
Medium: Pencil on paper
Year: 2014
Title: A Singer
Medium: Acrylic on paper
Year: 2012
Title: Portrait Study
Medium: Acrylic on paper
Year: 2012
Title: Actress
Medium: Acrylic on paper
Year: 2012
Title: Hand study
Medium: Drawing on paper
Year: 2013
Title: Universe
Student Name: Cai Ziwen
Medium: Drawing on paper
Year: 2012
Title: Skull
Student Name: Dianna Rice
Medium: Pencil on paper
Year: 2012
Title: Hand Study
Student Name: Helen Shih
Medium: Pencil on Paper
Year: 2013
Title: Eye Study
Student Name: Laila Biondani
Medium: Pencil on paper
Year: 2012
Title: Cauliflower
Student Name: Shahrazad Mathews
Medium: Drawing on paper
Year: 2013
Title: Warrior
Student Name: Selina He
Medium: Pencil on paper
Size: 40 x 30 cm
Year: 2015